Home page > Aktuality > Den památky obětí komunistického režimu

Den památky obětí komunistického režimu

Den památky obětí komunistického režimu  je v České republice připomínán symbolickým datem  27. června, neboť  v tento den roku 1950 byla  na dvoře Pankrácké věznice popravena jediná žena, politička JUDr. Milada Horáková (1901-1950).

Éra vlády komunistického režimu, která započala 25. února 1948, byla obdobím, kdy  byl život v Československu podřízen diktatuře přicházející ze Sovětského svazu. Ten měl  za svůj  hlavní  mocenský úkol izolovat obyvatele tehdejšího Československa od západního svobodného světa, který se hlásil k demokratickým hodnotám společnosti. Této diktatuře se, i přes vědomí krutých represí, dokázalo statečně postavit velké množství lidí, kteří s nasazením vlastních životů a svobody bránili hodnoty demokracie a svobody.

V neděli dne 27. června 2021 se tak za účasti státních představitelů a veřejnosti konala  po celé republice pietní setkání, připomínající tuto smutnou stránku našich dějin.

V ranních hodinách se u pomníku JUDr. Milady Horákové na Pětikostelním náměstí v Praze 1 sešli v komorní sestavě  předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a 1. místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička.  K pomníku této statečné ženy, jež nese podobu řečnického pultu a mikrofonu, na němž sedí skřivan, položili květiny a zapálili svíčky.

V 10h se pak  v parku na Újezdě v Praze 1 konalo pietní setkání, kde byly, za přítomnosti Čestné stráže Armády ČR a hudebního doprovodu Ústřední hudby AČR, položeny květiny a věnce k Pomníku obětem komunismu. Shromáždění se zúčastnili členové Poslanecké sněmovny PČR, zástupci Armády ČR, Vojenské  Kanceláře prezidenta České republiky, Vězeňské služby ČR, primátor Hl. města Prahy a prorektor Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě široké veřejnosti, mezi nimiž bylo mnoho pamětníků  a bývalých politických vězňů, se shromáždění zúčastnili zástupci různých historických  organizací a institucí, jež svou činností pečují o  zachování památky obětí režimu. Mezi přítomnými byli členové Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské či Svazu letců ČR.

Fotogalerie

Nahoru