Home page > Účastníci odboje a odporu proti komunismu

Účastníci odboje a odporu proti komunismu

 

 

Hraniční pásmo

 

Zákon o aktivní účasti na protikomunistickém odboji a odporu

V roce  2011 schválil Parlament ČR zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu (zákon č. 262/2011 Sb. dostupný zde ). Cílem tohoto zákona je vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie. Schválený zákon tedy není určen pro pasivní oběti komunistického režimu, ale pro aktivní účastníky odboje a odporu.

Zákon je účinný od 17. listopadu 2011.

studentska_demonstrace_na_pocest_jana_palacha_20.1.1969

Odbojem a odporem proti komunismu se dle § 2 zákona rozumí účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu v Československu projevená ať již jednotlivě či ve skupině na základě politického, náboženského či mravního demokratického přesvědčení nebo vědomá a veřejná vyjádření takového odporu, na území státu i v zahraničí,a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, některou z forem uvedených dále,  a to s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii.


Aby se jednalo o odboj a odpor ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb., musí být současně splněno několik obecných podmínek. Protistátní protikomunistická činnost musela být vykonávána: 

  • na základě politického, náboženského či mravního demokratického pVálečný hrdina a protikomunistický bojovník plk. Pravomil Raichl (1921-2002)řesvědčení
  • s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii
  • s nasazením vlastního života, osobní svobody či majektu.

Pokud není splněna i jen jedna z uvedených podmínek, zákon nelze na takové jednání vztáhnout a osvědčení vydat.

Zákon dále rozlišuje různé formy odboje a odporu proti režimu, přičemž v některých případech stanoví další podmínky, které v jejich případě musí být splněny.


Věcně příslušné k řízení a rozhodování o žádostech o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu je Ministerstvo obrany (dále jen ministerstvo), přičemž danou agendou se v prvním stupni bude zabývat oddělení vydávání osvědčení a správních agend- vydávání osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu (3. odboj) náležející funkčně pod Odbor pro válečné veterány, který je současně příslušný k výplatě finančního odškodnění.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí o nevydání osvědčení je Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Během správního řízení si ministerstvo opatřuje odborná stanoviska nejrůznějších správních, archivních a vědecko-historických institucí, která jsou důležitá pro  posouzení zkoumané protirežimní činnosti žadatele. Jedná se např. o Archiv bezpečnostních složek, popřípadě Ústav pro studium totalitních režimů , Vojenský ústřední archivNárodní archiv a další.

Upozornění pro žadatele:

S ohledem na skutečnost, že pátrání v archivech je časově náročné, je nutno počítat s tím, že proces vydávání osvědčení může být otázkou několika měsíců.

Nahoru