Oddělení vydávání osvědčení a správních agend

Vítejte na stránkách oddělení vydávání osvědčení a správních agend, do jehož působnosti spadá výkon několika oblastí správních řízení, které jsou řešeny dle daných právních ustanovení.

 

Oblast oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu  je posuzována dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Hlavním účelem zákona je ocenit osobní nasazení řady lidí v boji za obnovu svobody a demokracie, spočívající v tom, že se otevřeně postavili totalitnímu režimu. Oddělení je pověřeno složitým úkolem historicky a právně vyhodnocovat činy našich spoluobčanů z doby nesvobody (1948-1989), tj. událostí nám už desítky let vzdálených. Jedná se o úkol velké společenské závažnosti, věcně i procedurálně velmi komplikovaný a ve svých dopadech poměrně senzitivní. Ministerstvo obrany si velice váží účastníků protikomunistického odboje, neboť právě oni jsou nositeli pozitivních hodnot a idejí, jichž se dovolává preambule Ústavy ČR.


Oddělení vydávání osvědčení a správních agend dále vede řízení o žádosti o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození a je věcným gestorem zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Připravuje podklady pro účely vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské základní služby bývalých příslušníků vojenských táborů nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Zajišťuje podklady pro účely posouzení oprávněnosti žádosti o vydání pamětního odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu podle zákona č. 158/2013 Sb., o Květnovém povstání českého lidu.


 

 

Den památky obětí komunistického režimu

Publikováno: 30.6.2021 Autor: Klára Adamová

Den památky obětí komunistického režimu  je v České republice připomínán symbolickým datem  27. června, neboť  v tento den roku 1950 byla  na dvoře Pankrácké věznice popravena jediná žena, politička JUDr. Milada Horáková (1901-1950).

Nahoru