Oddělení vydávání osvědčení a správních agend

Vítejte na stránkách oddělení vydávání osvědčení a správních agend, do jehož působnosti spadá výkon několika oblastí správních řízení, které jsou řešeny dle daných právních ustanovení.

 

Oblast oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu  je posuzována dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Hlavním účelem zákona je ocenit osobní nasazení řady lidí v boji za obnovu svobody a demokracie, spočívající v tom, že se otevřeně postavili totalitnímu režimu. Oddělení je pověřeno složitým úkolem historicky a právně vyhodnocovat činy našich spoluobčanů z doby nesvobody (1948-1989), tj. událostí nám už desítky let vzdálených. Jedná se o úkol velké společenské závažnosti, věcně i procedurálně velmi komplikovaný a ve svých dopadech poměrně senzitivní. Ministerstvo obrany si velice váží účastníků protikomunistického odboje, neboť právě oni jsou nositeli pozitivních hodnot a idejí, jichž se dovolává preambule Ústavy ČR.


Oddělení vydávání osvědčení a správních agend dále vede řízení o žádosti o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození a je věcným gestorem zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Připravuje podklady pro účely vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské základní služby bývalých příslušníků vojenských táborů nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Zajišťuje podklady pro účely posouzení oprávněnosti žádosti o vydání pamětního odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu podle zákona č. 158/2013 Sb., o Květnovém povstání českého lidu.


 

 

Bezplatná doprava pro účastníky 3. odboje v kraji Vysočina

Publikováno: 16.12.2022 Autor: Adina Šefraná

Představujeme Vám nový benefit – bezplatnou přepravu při cestování prostředky Veřejné dopravy Kraje Vysočina na celém území Integrovaného dopravního systému Veřejné dopravy Vysočiny.

Ministryně ocenila 39 odbojářů proti komunismu

Publikováno: 4.11.2022 Autor: Adina Šefraná

Ve středu 2. listopadu 2022 Oddělení osvědčení a správních agend Ministerstva obrany ČR uspořádalo slavnostní předávání osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které se konalo v Konferenčním sále Vojenského klubu v Praze. Ceremoniál proběhl pod vedením nově jmenovaného ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, plk. Ing. Roberta Speychala.

Osvědčení účastníků protikomunistického odboje in memoriam pro členy skupiny bratří Mašínů

Publikováno: 4.7.2022 Autor: Adina Šefraná

Ve čtvrtek 30. června 2022 Pavel Kugler, ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, informoval veřejnost o zakončení správního řízení a udělení osvědčení účastníkům protikomunistického odboje a odporu in memoriam Ctiradu Mašínovi, Milanu Paumerovi, Václavu Švédovi a Zbyňku Janatovi.

Pietní akce u příležitosti Dne památky obětí komunismu

Publikováno: 28.6.2022 Autor: Adina Šefraná

Ve dnech 26. a 27. června 2022 se uskutečnily na několika místech v Praze i po České republice pietní akce u příležitosti připomenutí Dne památky obětí komunismu. Na pražském ďáblickém hřbitově členové Sdružení bývalých politických vězňů věnovali vzpomínku umučeným politickým vězňům a příslušníkům druhého a třetího odboje. „Scházíme se zde už 28 let, abychom uctili památku obětí a připomněli veřejnosti, co se tehdy dělo,“ uvedl předseda pořádajícího Sdružení bývalých politických vězňů Jiří Línek. Pietní akce se rovněž zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová. Paní ministryně ve svém projevu zdůraznila, že pro komunistické tyrany neměla lidská svoboda a život vůbec žádnou cenu a zároveň vyslovila požadavek „abychom už nikdy nedopustili, aby se podobné hrůzy opakovaly.“  ...

Nahoru