Bývalí Pétépáci (Vojenské tábory nucených prací)

Jaké vojenské útvary se ve smyslu zákona považují za vojenské tábory nucených prací?

Za vojenské tábory nucených prací se dle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších přepisů, považují silniční prapory ženijního vojska zřízené od 2. srpna 1948 do 1. září 1950, pomocné technické praporyvojenské báňské oddíly (dále jen „VBO“), jejichž příslušníci byli na důlní práce odvedeni od 25. února 1948 do 1. září 1950 a pracovali v dolech nejméně 12 měsíců bez předepsaného pravidelného střídání, přičemž se příslušníci zařazení do VBO považují za osoby oprávněné podle § 14 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb., i kdyby nebyli do VBO zařazeni na základě rozkazů.

Poslední vojenský báňský oddíl byl zrušen v listopadu 1951.

Poslední pomocné technické prapory byly zrušeny dnem 30. dubna 1954.

Okruh oprávněných osob

  1. Oprávněnými osobami, tedy těmi, kterým je vydáván výpis o zařazení v průběhu vojenské základní služby, jsou bývalí příslušníci vojenských táborů nucených prací, tj. vojáci, kteří byli zařazeni ve vojenských táborech nucených prací dle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.
  2. Dále jsou oprávněnými osobami k vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské základní služby vdovy (pozůstalé manželky), které pobírají po příslušníku vojenských táborů nucených prací vdovský důchod z českého důchodového pojištění.

 

ptp101