O nás

Vítejte na stránkách oddělení vydávání osvědčení a správních agend, do jehož působnosti spadá výkon několika oblastí správních řízení, které jsou řešeny dle daných právních ustanovení.

Rok 1945 přinesl očekávaný konec válečného běsnění, ovšem boje na našem území tím neskončily, ba naopak. Již o tři roky později  upadlo Československo do  neméně tragických bojů o zachování základních lidských práv a demokratických hodnot společnosti, které byly systematicky potírány vládou komunistické strany. Následky těchto bojů však byly neméně tragické – represe postihující osoby, jež se nehodlaly podvolit komunistické ideologii, byly mnohdy mnohem závažnější než zranění utrpěná v boji během války. Postihy často dopadaly na celé rodiny.  

Oblast oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu  je posuzována dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Hlavním účelem zákona je ocenit osobní nasazení řady lidí v boji za obnovu svobody a demokracie, spočívající v tom, že se otevřeně postavili totalitnímu režimu. Oddělení je pověřeno složitým úkolem historicky a právně vyhodnocovat činy našich spoluobčanů z doby nesvobody (1948-1989), tj. událostí nám už desítky let vzdálených. Jedná se o úkol velké společenské závažnosti, věcně i procedurálně velmi komplikovaný a ve svých dopadech poměrně senzitivní. Ministerstvo obrany si velice váží účastníků protikomunistického odboje, neboť právě oni jsou nositeli pozitivních hodnot a idejí, jichž se dovolává preambule Ústavy ČR.


Oddělení vydávání osvědčení a správních agend dále vede řízení o žádosti o vydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození a je věcným gestorem zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Připravuje podklady pro účely vydání výpisu o zařazení v průběhu vojenské základní služby bývalých příslušníků vojenských táborů nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Zajišťuje podklady pro účely posouzení oprávněnosti žádosti o vydání pamětního odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu podle zákona č. 158/2013 Sb., o Květnovém povstání českého lidu.