Časté dotazy

Dotazy k zákonu č. 255/1946 Sb.

Je na základě vydaného osvědčení o účasti na národním boji za osvobození poskytováno nějaké odškodnění?

K rozhodování o finanční satisfakci a peněžním odškodnění účastníků národního boje za osvobození příp. určitého okruhu po nich pozůstalých osob je věcně příslušným orgán sociálního zabezpečení, zejména tedy Česká správa sociálního zabezpečení. Z uvedeného důvodu se tedy žadatelům doporučuje obrátit se s dotazem buďto na okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou dle místa klientova bydliště nebo přímo na Českou správu sociálního zabezpečení Křížová 25, 225 08 Praha 5 - Smíchov.

Mají účastníci národního boje za osvobození vedle odškodnění nárok ještě na nějaké zvýhodnění?

Ano, je jím bezplatná pečovatelská služba. Dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se účastníkům odboje a po nich pozůstalým manželům (manželkám), jsou-li starší 70 let, poskytuje pečovatelská služba s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti bez úhrady. Žádosti o pečovatelskou službu se podávají na obci s rozšířenou působností dle místa pobytu žadatele.