Účastníci povstání v květnu 1945

Geneze zákona č. 153/2013 Sb., o Květnovém povstání českého lidu

Smyslem tohoto zákona je přiznat odpovídající význam povstání českého lidu proti nacistické okupaci v květnových dnech roku 1945 a vyjádřit hlubokou úctu ženám a mužům, kteří v tomto období nasadili vlastní životy k obraně svobody a demokracie. V době komunistické totality nebylo hrdinství účastníků povstání z politických důvodů dostatečně připomínáno.

  1. V souladu se záměrem sledovaným tímto zákonem, se v úvodním ustanovení § 1 vymezuje pojem Květnového povstání českého lidu. Tím bylo pro účely tohoto zákona vymezeno povstání českého lidu proti nacistické moci, ke kterému došlo v době mezi 30. dubnem a 12. květnem 1945.
  2. Okruh oprávněných osob:

Vymezení účastníků Květnového povstání českého lidu v ustanovení § 2 vychází z toho, jak byla účast na povstání českého lidu proti nacistické moci „v květnu 1945“ prokazována podle dosavadních zákonných úprav. Za účastníka Květnového povstání českého lidu se tak považuje občan České republiky:

  1. Zákon je založen na morálním ocenění žijících účastníků Květnového povstání českého lidu, formou pamětního odznaku, který jim v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 na jejich žádost udělí Ministerstvo obrany.
  2. Vzor a pravidla nošení pamětního odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu stanovilo Ministerstvo obrany vyhláškou č. 188/2015 Sb.

 

Barikáda 1945

 

 

 

 

 

Přílohy ke stažení