Časté dotazy

K dotazům: 

 

Kdo poskytuje bližší informace k odškodnění osob zařazených ve vojenských táborech nucených prací?

K rozhodování o finanční satisfakci a peněžním odškodnění osob zařazených do vojenských táborů nucených prací příp. po nich pozůstalých manželek (vdov) je věcně příslušným orgán sociálního zabezpečení, zejména tedy Česká správa sociálního zabezpečení. Z uvedeného důvodu se tedy žadatelům doporučuje obrátit se s dotazem buďto na okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou dle místa klientova bydliště nebo přímo na Českou správu sociálního zabezpečení Křížová 25, 225 08 Praha 5 - Smíchov.

Kdo poskytuje bližší informace k čerpání pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?

Mimo jiné jsou to úřady obce s rozšířenou působností dle místa pobytu žadatele.