Přehled výhod

Zvýhodnění poskytovaná účastníkům národního boje za osvobození

Účastníkům národního boje za osvobození náleží následující druhy dávek a benefitů:

  • příplatky k důchodu
  • úprava důchodu jako účastníkovi odboje
  • bezplatná pečovatelská služba

Příplatky k důchodu

Orgán sociálního zabezpečení příslušný k výplatě důchodu (tj. zejména Odbor sociálního zabezpečení MO a Česká správa sociálního zabezpečení) vyplácí měsíčně spolu s důchodem dle zákona č. 357/2005 Sb , o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, na základě žádosti:

  1. zvláštní příspěvek k důchodu v současné výši 2 676 Kč, vdovy/vdovci pobírají polovinu
  2. příplatek k důchodu - 50 Kč za každý započatý měsíc odbojové činnosti, vdovy/vdovci pobírají polovinu (nejméně 200 Kč). Tento příplatek resp. jeho výše je valorizována spolu s důchodem.

Příspěvky jsou určeny jen pro poživatele důchodu z českého důchodového pojištění. Ostatním účastníkům národního boje za osvobození, případně okruhu osob po nich pozůstalých, je určen jednorázový příspěvek dle zákona č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů.


Bezplatná pečovatelská služba

Dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, se účastníkům odboje a po nich pozůstalým manželům (manželkám), jsou-li starší 70 let, poskytuje pečovatelská služba s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti bez úhrady. Žádosti o pečovatelskou službu se podávají na obci s rozšířenou působností dle místa pobytu žadatele.